ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
  ทีมสอนภาษาอังกฤษ


ทีมสอนคณิตศาสตร์ ทีมสอนฟิสิกส์ ทีมสอนเคมี